1/3
Select services

All services


Pirminė gydytojo konsultacija

50 min | €85

Pakartotinė pilna konsultacija

50 min | €80

1/2 - trumpa pakartotinė gydytojo k.

25 min | €60

Kas 1-2 savaitinė terapija

50 min | €70

Choose services