1/3
Select staff & services

All services


Pirminė gydytojo konsultacija

50 min | €75

1 - pilna pakartotinė gydytojo k.

50 min | €70

1/2 - trumpa pakartotinė gydytojo k.

25 min | €50

Koučingo sesija (Renata)

50 min | €50

Choose services