Κωνσταντίνος Μπουκόνης - Χειρουργός ΩΡΛ

About


Ιατρείο ΩΡΛ Περιστέρι Αθήνα Παρασκευοπούλου 15 Περιστέρι Είσοδος Ιατρείου από Υπερείδου 4

Policy and Terms

Clients can cancel or reschedule appointments up to 24 hours before start time.

Hours

Sunday

Closed

Monday

12:30 PM - 12:45 PM

12:45 PM - 1:00 PM

1:00 PM - 1:15 PM

1:15 PM - 1:30 PM

1:30 PM - 1:45 PM

1:45 PM - 2:00 PM

2:00 PM - 2:15 PM

2:15 PM - 2:30 PM

2:30 PM - 2:45 PM

5:30 PM - 5:45 PM

5:45 PM - 6:00 PM

6:00 PM - 6:15 PM

6:15 PM - 6:30 PM

6:30 PM - 6:45 PM

6:45 PM - 7:00 PM

7:00 PM - 7:15 PM

7:15 PM - 7:30 PM

7:30 PM - 7:45 PM

7:45 PM - 8:00 PM

8:00 PM - 8:15 PM

8:15 PM - 8:30 PM

Tuesday

12:30 PM - 12:45 PM

12:45 PM - 1:00 PM

1:00 PM - 1:15 PM

1:15 PM - 1:30 PM

1:30 PM - 1:45 PM

1:45 PM - 2:00 PM

2:00 PM - 2:15 PM

2:15 PM - 2:30 PM

2:30 PM - 2:45 PM

5:30 PM - 5:45 PM

5:45 PM - 6:00 PM

6:00 PM - 6:15 PM

6:15 PM - 6:30 PM

6:30 PM - 6:45 PM

6:45 PM - 7:00 PM

7:00 PM - 7:15 PM

7:15 PM - 7:30 PM

7:30 PM - 7:45 PM

7:45 PM - 8:00 PM

8:00 PM - 8:15 PM

8:15 PM - 8:30 PM

Wednesday

12:30 PM - 12:45 PM

12:45 PM - 1:00 PM

1:00 PM - 1:15 PM

1:15 PM - 1:30 PM

1:30 PM - 1:45 PM

1:45 PM - 2:00 PM

2:00 PM - 2:15 PM

2:15 PM - 2:30 PM

2:30 PM - 2:45 PM

5:30 PM - 5:45 PM

5:45 PM - 6:00 PM

6:00 PM - 6:15 PM

6:15 PM - 6:30 PM

6:30 PM - 6:45 PM

6:45 PM - 7:00 PM

7:00 PM - 7:15 PM

7:15 PM - 7:30 PM

7:30 PM - 7:45 PM

7:45 PM - 8:00 PM

8:00 PM - 8:15 PM

8:15 PM - 8:30 PM

Thursday

12:30 PM - 12:45 PM

12:45 PM - 1:00 PM

1:00 PM - 1:15 PM

1:15 PM - 1:30 PM

1:30 PM - 1:45 PM

1:45 PM - 2:00 PM

2:00 PM - 2:15 PM

2:15 PM - 2:30 PM

2:30 PM - 2:45 PM

5:30 PM - 5:45 PM

5:45 PM - 6:00 PM

6:00 PM - 6:15 PM

6:15 PM - 6:30 PM

6:30 PM - 6:45 PM

6:45 PM - 7:00 PM

7:00 PM - 7:15 PM

7:15 PM - 7:30 PM

7:30 PM - 7:45 PM

7:45 PM - 8:00 PM

8:00 PM - 8:15 PM

8:15 PM - 8:30 PM

Friday

12:30 PM - 12:45 PM

12:45 PM - 1:00 PM

1:00 PM - 1:15 PM

1:15 PM - 1:30 PM

1:30 PM - 1:45 PM

1:45 PM - 2:00 PM

2:00 PM - 2:15 PM

2:15 PM - 2:30 PM

2:30 PM - 2:45 PM

5:30 PM - 5:45 PM

5:45 PM - 6:00 PM

6:00 PM - 6:15 PM

6:15 PM - 6:30 PM

6:30 PM - 6:45 PM

6:45 PM - 7:00 PM

7:00 PM - 7:15 PM

7:15 PM - 7:30 PM

7:30 PM - 7:45 PM

7:45 PM - 8:00 PM

8:00 PM - 8:15 PM

8:15 PM - 8:30 PM

Saturday

Closed

All services


Επίσκεψη και Κλινική Εξέταση

15 min | Price varies